VII posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – zakończone

W dniu 22 grudnia 2020 r. o godzinie 10:00. odbyło  się siódme  POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie on-line

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas naboru w ramach projektów parasolowych Euroregionu Beskidy z Żylińskim Krajem Samorządowym, tj. „MikroINTERREG PL-SK” (VI i VII nabór) oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK” (V i VI nabór).

Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów parasolowych w 1 i 3 osi priorytetowej wraz z planowanym harmonogramem realizacji oraz podjęto decyzje
w sprawie:

  • ustalenia limitu punktowego dla zatwierdzenia złożonych w VI, V oraz VII, VI naborze wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” (VI, VII nabór)  oraz  „MikroINTERREG-edu PL-SK” (V, VI nabór).
  • zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z VI i VII naboru, złożonych
    w ramach Projektu Parasolowego  „MikroINTERREG PL-SK”
  • zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z V i VI naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego  „MikroINTERREG-edu PL-SK”
  • zatwierdzenia listy mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania mikroprojektów z VI naboru, złożonych w ramach Projektu Parasolowego  „MikroINTERREG PL-SK”

W załączeniu:

Skip to content