Publikacja komunikatu w sprawie dokumentu strategicznego Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej informuje o publikacji komunikatu.


Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej (zwane dalej „MIRRI SR”) informuje, że na stronach internetowych https://www.mirri.gov.sk/,https://www.plsk.eu/sk i https://www.enviroportal.sk/ w ramach procesu oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą nr 24/2006 Z.z. o ocenie oddziaływania na środowisko oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej „ustawą nr 24/2006 Z.z.”) opublikowaną zgodnie z § 17 ust. 3 tej ustawy, opublikowano komunikat w sprawie dokumentu strategicznego o zasięgu krajowym „Program współpracy transgranicznej Interreg 2021-2027 Polska – Słowacja”.

Pisemne stanowiska opinii publicznej dotyczące zgłoszenia dokumentu strategicznego o zasięgu krajowym można składać nie później niż 15 dni po publikacji w Systemie Informacyjnym EIA/SEA (www.enviroportal.sk/sk/eia) na adres:

Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej
Sekcja Programów Współpracy Transgranicznej

Departament Zarządzania i Wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej
Račianska 153/A
830 03 Bratysława
tel.: 02/583 17 349
e-mail: peter.balun@vicepremier.gov.sk

Więcej informacji na stronie programu:

https://pl.plsk.eu/-/publikacja-komunikatu-w-sprawie-dokumentu-strategicznego-programu-wspolpracy-transgranicznej-interreg-poland-slowacja-2021-2027

Skip to content