Zmiany w dokumentach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informujemy, że na stronie programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pojawiły się nowe wersje dokumentów programowych tj:.

  • Aktualizacja Podręcznika dla Mikrobeneficjentów Programu.
  • Załącznik 8.1 do Podręcznika beneficjanta – Zasady szczegółowe dotyczące udzielania zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów. Aktualizacje wynikają z nowelizacji polskiego prawa zamówień publicznych.
  • Podręcznik dla Beneficjentów – zmiana dotyczy składania drugiej korekty wniosku o zmiany.

Podręcznik Beneficjenta wraz z załącznikiem znajduje się na stronie https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta

Skip to content