Konsultacje publiczne Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej zaprasza do udziału w konsultacjach publicznych Prognozy oddziaływania na środowisko. Dokument jest wynikiem przeprowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ/SEA) Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Więcej informacji na stronie: https://pl.plsk.eu/-/konsultacje-publiczne-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-dla-programu-interreg-polska-slowacja-2021-2027

Skip to content