Opublikowany pakiet rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2021-2027

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowany został pakiet 5 rozporządzeń polityki spójności na lata 2021-2027:

  • rozporządzenie ramowe,
  • rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS),
  • rozporządzenie ws. Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+),
  • rozporządzenie ws. Interreg,
  • rozporządzenie ws. Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Rozporządzenia są dostępne w bazie aktów prawnych UE.

Skip to content