X posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

X posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, odbędzie się w dniu 17.01.2022 r. o godzinie 10:00.

W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 w Polsce i na Słowacji spotkanie zostanie przeprowadzone w trybie on-line za pośrednictwem platformy Zoom.
Głównym tematem posiedzenia będzie zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w ramach IX naboru dla 1 osi priorytetowej mikroprojektów ze strony polskiej.

Skip to content