X POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA – zakończone

W dniu 17.01.2022 r. o godzinie 10:00. odbyło się X POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020. W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 posiedzenie odbyło się w formie on-line

Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas IX naboru w ramach projeku parasolowego Euroregionu Beskidy z Żylińskim Krajem Samorządowym, tj. „MikroINTERREG PL-SK” .

Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów parasolowych w 1 i 3 osi priorytetowej wraz z planowanym harmonogramem realizacji oraz podjęto decyzje

w sprawie:

– ustalenia limitu punktowego dla zatwierdzenia złożonych w IX naborze wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK”

– zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów z IX naboru – rekomendowane do dofinansowania, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG PL-SK” do Euroregionu Beskidy

-zatwierdzenia listy wniosków o dofinansowanie mikroprojektów nierekomendowanych do dofinansowania, złożonych w ramach Projektu Parasolowego „MikroINTERREG PL-SK” do Euroregionu Beskidy

W załączeniu:

Skip to content