Zatwierdzenie mikroprojektów na XV posiedzeniu EKS Euroregionu Beskidy w dniu 20.12.2021 roku

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 20 grudnia 2021 roku Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, zatwierdził mikroprojekty złożone
w ramach XV naboru do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

 

W związku z panującą sytuacją wywołaną koronawirusem COVID-19 zatwierdzanie mikroprojektów odbyło się w formie on-line.

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia dofinansowanych zostało 7 polsko-czeskich mikroprojektów na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 218 916,92 EUR.

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na XV posiedzeniu EKS

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na XV posiedzeniu EKS z warunkami

Skip to content