Grupa Robocza ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Grupa Robocza spotkała się:

  • 1-2 czerwca 2022 r. w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji. Na spotkaniu mówiono m. in. pierwszą część przygotowywanego podręcznika programu, listę działań kwalifikowalnych oraz beneficjentów, którzy są uprawnieni do uzyskania dofinansowania ze środków programu.
  • 3 sierpnia 2022 r. w formie online. Na posiedzeniu przyjęła zmiany w projekcie programu w związku z uwagami Komisji Europejskiej. Ponadto Grupa Robocza  zatwierdziła części podręcznika programu dotyczące: działań kwalifikowanych, listy instytucji i organizacji, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, partycypacji

więcej informacji na stronie programu

 

 

Skip to content