Spotkanie Podgrupy roboczej ds. przygotowania Funduszu Małych Projektów 2021-2027

24 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie Podgrupy roboczej ds. przygotowania Funduszu Małych Projektów w Programie Interreg Polska-Słowacja 2021-2027.

Członkowie Podgrupy spotkali się w Bielsku-Białej. W trakcie spotkania omówiono m. in. tematy dotyczące listy wydatków powtarzających się w małych projektach oraz listy dokumentów potwierdzających realizację kwot ryczałtowych w Programie Interreg Polska-Słowacja 2014-2020.

Skip to content