Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Informujemy, że 20 października 2022 r. w Dolnym Kubinie (Słowacja) odbędzie się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.

Głównym celem posiedzenia będzie zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Monitorującego, podręcznika programu, warunków naborów, kryteriów oceny i wyboru projektów (standardowych i FMP) oraz przedstawienie założeń strategii komunikacji programu. Posiedzeniu będzie towarzyszyć dyskusja poświęcona zatwierdzanym dokumentom.

Skip to content