Program Współpracy Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 został w całości zaakceptowany przez Komisję Europejską 26 września.

Priorytety w nowym programie:

  • priorytet 1. Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,
  • priorytet 2. Lepiej połączone pogranicze,
  • priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
  • priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

więcej na stronie programu: https://pl.plsk.eu/-/program-pl-sk-2021-2027-przyjety-przez-komisje-europejska-

Skip to content