I posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego FMP Euroregionu Beskidy 18.06.2024

Z przyjemnością informujemy, iż na I posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy Funduszy Małych Projektów Programu INTERREG Czechy-Polska 2021-2027, które odbyło się 18 czerwca 2024 roku w Szczyrku, zatwierdzonych do dofinansowania zostało 13 projektów z priorytetu 4 cel 4.2 Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego oraz 1 projekt z priorytetu 2 cel 2.1 Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”.
Łącznie w obu priorytetach dofinansowano małe projekty na kwotę 194 339,02 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Serdecznie gratulujemy wszystkim beneficjentom.
Jednocześnie przypominamy o trwającym do 27 czerwca br. II naborze wniosków o dofinansowanie w ramach priorytetu 4 Współpraca instytucji i mieszkańców oraz priorytetu 2 Turystyka.

 

Skip to content