Ankieta – Przyszłość programu Interreg Polska–Słowacja – liczymy na Twój głos!

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedstawicieli instytucji do udziału w konsultacjach nt. przyszłego programu współpracy transgranicznej Interreg na polsko-słowackim pograniczu.

Konsultacje organizowane są przez Wspólny Sekretariat Programu. Celem jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat kierunków współpracy transgranicznej po roku 2027. Wyniki konsultacji posłużą do opracowania kolejnej edycji programu Interreg Polska – Słowacja.

W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy, jak i wszyscy zainteresowani rozwojem polsko-słowackiego pogranicza:

  • Do przedstawicieli instytucji działających na pograniczu, szczególnie dotychczasowych wnioskodawców i beneficjentów Programu Interreg Polska – Słowacja, dedykowana jest ankieta dla instytucji.
  • Do mieszkańców pogranicza, którzy chcą podzielić się swoją refleksją na temat aktualnej i przyszłej współpracy transgranicznej dedykowana jest ankieta dla obywateli.

Zachęcamy również do udostępnienia ankiet, aby jak najwięcej osób mogło wypowiedzieć się i wpłynąć na przyszłość Programu Interreg Polska – Słowacja po roku 2027.

Ankiety można wypełnić do końca sierpnia 2024 roku.

W imieniu Wspólnego Sekretariatu serdecznie dziękujemy za Państwa czas i wszystkie opinie!

Skip to content