Mikroprojekty

Euroregion Beskidy od 2000 roku zarządza mikrofunduszami na pograniczu polsko-czesko-słowackim

D ziałania podejmowane przez Stowarzyszenie „Region Beskidy” mają na celu uaktywnianie i pogłębianie współpracy pomiędzy społecznościami lokalnymi obszaru polsko-czesko-słowackiego pogranicza. W ramach wspierania idei współpracy i jedności europejskiej za pośrednictwem Stowarzyszenia w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 wdrażane są polsko-czeskie oraz polsko-słowackie Fundusze Mikroprojektów umożliwiające realizację projektów trans granicznych wspierających dalszy rozwój potencjału gospodarczego regionów przygranicznych poprzez wzmacnianie istniejących struktur, podnoszenie konkurencyjności podmiotów oraz aktywizację całej gospodarki, przede wszystkim zaś poprzez wykorzystanie potencjału turystycznego.