Wnioski do 12.04.2018 r. – podpisanie wniosku podpisem elektronicznym Euroregionu

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej) do podpisania wniosku o dofinansowanie.

 

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Zarządzającego FM stanowi załącznik nr M.19 do Wniosku o dofinansowanie.

 

W przypadku mikroprojektów planowanych do złożenia w terminie do 12 kwietnia 2018 roku w Upoważnieniu należy wskazać Główną Księgową Stowarzyszenia „Region Beskidy” – Panią Katarzynę Mróz-Karosek.

[jed_jumbotron] Wnioskodawcy, którzy planują złożyć wnioski do 12.04.2018 r. i chcą skorzystać z możliwości podpisania wniosku przez Zarządzającego FM muszą złożyć upoważnienie (fax-em, skan na e-mail lub osobiście) do biura Zarządzającego FM w Bielsku-Białej, przy ulicy Widok 18/1-3 do godz. 13:00 dnia 12.04.2018 r. [/jed_jumbotron]

Dalszy sposób postępowania:
pracownik Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Stowarzyszenia „Region Beskidy”) – niezwłocznie po otrzymaniu upoważnienia przekaże e-mailem osobie do kontaktu wskazanej w Upoważnieniu login pracownika Zarządzającego FM, który podpisze wniosek w imieniu Wnioskodawcy,
•    po otrzymaniu loginu pracownika Zarządzającego FM, Wnioskodawca musi dodać nowego użytkownika w zakładce wniosku „Dostęp do projektu”:
w rubryce „nazwa użytkownika” należy wpisać otrzymany login pracownika Zarządzającego FM, odznaczyć opcję „sygnatariusz” i kliknąć klawisz „zapisz”,
•    następnie Wnioskodawca musi sfinalizować wniosek – w przypadku najbliższego naboru finalizacja musi nastąpić w terminie do godziny 13:00 dnia 12.04.2018,
•    wskazany pracownik Zarządzającego FM podpisze wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym w imieniu Wnioskodawcy.

Załącznik nr M.19 Wzór pełnomocnictwa do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Zarządzającego Funduszem

Skip to content