V posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy – 28.03.2018

 

28 marca 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbył się kolejny polsko-czeski Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, który obradował nad mikroprojektami złożonymi w ramach V naboru do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.

 

W obradach posiedzenia EKS uczestniczyli członkowie polskiej i czeskiej strony Euroregionu Beskidy, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Centrum Rozwoju Regionalnego z Ostrawy oraz przedstawiciel Kontrolera Krajowego – Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz w ramach osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności dofinansowanych zostało 9 polsko-czeskich mikroprojektów na łączną kwotę 197 566,01 EUR. 1 mikroprojekt został skierowany do przepracowania.

 

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych na V posiedzeniu EKS

Lista mikroprojektów zatwierdzonych z warunkami na V posiedzeniu EKS

Lista mikroprojektów odrzuconych na V posiedzeniu EKS

 

[jed_panel heading=”below” heading_msg=”” border_color=”#1e73be”]Przypominamy o  aktualnym  naborze wniosków, który trwa do 12 września 2018 roku. Zachęcamy do konsultowania pomysłów projektowych z pracownikami działu czeskiego w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”.[/jed_panel]

Skip to content