III NABÓR MIKROPROJEKTÓW – ZAKOŃCZONY

13 KWIETNIA 2018 r. o godz. 15:00 zakończył się w Euroregionie Beskidy i Wyższej Jednostce Terytorialnej w Żylinie III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja do, uruchomiony dla I osi priorytetowej programu „Ochrona        i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” oraz – III osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie”

 

W ramach naboru złożono 27 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 158 105,90 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z czego:

po stronie polskiej 18 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 702 955,98 EUR z EFRR:

  • 14 wniosków o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” na łączną kwotę
    584 545,95 EUR z EFRR,
  • 4 wnioski o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” łączną na kwotę 118 410 ,03 EUR z EFRR,

po stronie słowackiej 9 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 455 149,92 EUR z EFRR:

  • 6 wnioski o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” na łączną kwotę
    344 931,45 EUR z EFRR
  • 3 wniosków o dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” na łączną kwotę  110 218,47 EUR z EFRR

 

Lista wniosków złożonych do ERB i ŻSK III nabór Interreg V-A PL-SK 2014-2020

Skip to content