Otwarty nabór ośrodków rowerowych do publikacji pn. „Enduro Trails w Beskidach”.

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w partnerstwie z czeskim Stowarzyszeniem „Region Beskydy” realizuje mikroprojekt pn. „Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” . Celem tego mikroprojektu jest promocja transgranicznej destynacji turystycznej jaką jest Marka Beskidy.

Jednym z działań projektu jest kompleksowe opracowanie przewodnika po ścieżkach enduro w Beskidach po polskiej i czeskiej stronie, z atrakcyjnymi zdjęciami, opisami, mapami. Ośrodki rowerowe, które będą opisane w publikacji dobrane zostaną według kryterium kolejności zgłoszeń.

W związku z powyższym ogłaszamy otwarty nabór na udział w ww. publikacji pn. „Enduro Trails w Beskidach” jako ośrodek rowerowy. Jeżeli Państwa obiekt wpisuje się we wskazane powyżej kategorie zapraszamy do udziału w mikroprojekcie.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz dokonania zgłoszenia udziału w projekcie proszę o kontakt z Panem Maksymilianem Prygą pod numerem telefonu +48 33 488 89 20.

Zgłoszenia udziału przyjmowane będą do 31.01.2022 r.

Mikroprojekt pn. ”Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Skip to content