Aktualności

Szkolenie z nowoczesnych form marketingu

Szanowni Państwo, Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Republika Czeska – Polska w województwie śląskim serdecznie zaprasza na szkolenie z udziałem trenera/eksperta zewnętrznego z zakresu działań promocyjnych i nowoczesnych form marketingu. Celem szkolenia jest prezentacja dostępnych narzędzi pozwalających optymalnie wykorzystywać możliwości tzw. nowych mediów do propagowania komunikatu marketingowego i efektów projektów realizowanych…

Czytaj więcej

Słowacy z wizytą studyjną w powiecie bielskim

W dniach 5 i 6 kwietnia 2018 roku odbyła się wizyta studyjna po powiecie bielskim z grupą polskich i słowackich uczestników mikroprojektu pn.: „ Realnie i wirtualnie w kulturze polsko-słowackiego pogranicza”. Organizatorem wyjazdu jak i prowadzącym od października ubiegłego roku do maja 2018 roku projekt jest Biuro ds. Promocji Powiatu,…

Czytaj więcej

Polsko-czeskie spotkania fotograficzne

Polsko-czeskie warsztaty fotograficzne są realizowane w ramach mikroprojektu pt. „Promujemy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej Organizator Stowarzyszenie “Region Beskidy” Fundacja Centrum Fotografii Bezpłatne, plenerowe warsztaty fotograficzne. CEL WARSZTATÓW: Fotografowanie szeroko pojętej…

Czytaj więcej

III NABÓR MIKROPROJEKTÓW – ZAKOŃCZONY

13 KWIETNIA 2018 r. o godz. 15:00 zakończył się w Euroregionie Beskidy i Wyższej Jednostce Terytorialnej w Żylinie III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów składanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja do, uruchomiony dla I osi priorytetowej programu „Ochrona        i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru…

Czytaj więcej

V posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy – 28.03.2018

  28 marca 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbył się kolejny polsko-czeski Euroregionalny Komitet Sterujący w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, który obradował nad mikroprojektami złożonymi w ramach V naboru do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.   W obradach posiedzenia EKS uczestniczyli członkowie polskiej i czeskiej strony…

Czytaj więcej

Wnioski do 12.04.2018 r. – podpisanie wniosku podpisem elektronicznym Euroregionu

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może…

Czytaj więcej