Aktualności

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów

Informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja w dniu 05.03.2018 r. uruchomił nabory wniosków o dofinansowanie projektów. Nabory uruchomione są dla: II osi priorytetowej Programu tj.  Zrównoważony transport transgraniczny, celu szczegółowego. Zwiększanie dostępności transgranicznej obszaru pogranicza poprzez rozwój transportu multimodalnego oraz III osi priorytetowej Programu: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie….

Czytaj więcej

Pakiet zaleceń proekologicznych dla pogranicza polsko-słowackiego

Stowarzyszenie „Region Beskidy” wraz ze słowackim partnerem Združeniem Región Beskydy realizuje  mikroprojekt  pt.  „Powietrze  nie  zna  granic”,    którego  celem  jest  podniesienie świadomości  ekologicznej  mieszkańców  pogranicza  polsko-słowackiego  w  zakresie negatywnych  skutków  degradacji  środowiska  naturalnego,  w  szczególności  zanieczyszczenia powietrza.  Jednym  z  działań  mikroprojektu  była  organizacja  cyklu  spotkań  warsztatowych skierowanych  do  przedstawicieli  JST, …

Czytaj więcej

NEWSLETTER EUROREGIONU BESKIDY

Szanowni Państwo,   Zachęcamy do zapoznania się z marcowym NEWSLETTEREM  Euroregionu Beskidy, zawierającym ogólne informacje dotyczące ogłoszonego III naboru mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.   Zapraszamy również na szkolenia: 9 marca 2018 r. godzina 10:00 (termin nadsyłania zgłoszeń 8 marca br.) 14 marca 2018…

Czytaj więcej

Zasady konsultacji wniosków i raportów w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Konsultacje indywidualne w siedzibie Euroregionu czwartek, piątek w godz. od 8.00 – 15.00 (po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 33 488 89 22)   Konsultacje telefoniczne/email: Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 8.00 – 10.00 Justyna Wróbel tel. 33 488 89 22 / j.wrobel@euroregion-beskidy.pl Gabriela Kruczek tel. 33…

Czytaj więcej

Przypominamy o konkursie pod hasłem „Co zrobię, żeby powietrze, którym oddycham było czystsze?”

Już niedługo bo 16 marca 2018 roku upływa termin nadsyłania prac na konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat. Przedmiotem konkursu jest realizacja krótkiego filmu (od 15 do 120 sekund)  pt.: „Co zrobię, żeby powietrze,  którym  oddycham  było  czystsze?”, dotyczącego problematyki zanieczyszczenia powietrza w regionie pogranicza polsko-słowackiego. Liczymy…

Czytaj więcej

Zasady konsultacji wniosków i raportów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020

Konsultacje indywidualne w siedzibie Euroregionu czwartek, piątek w godz. od 8.00 – 15.00 (po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem 33 488 89 25)   Konsultacje telefoniczne/email: Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 8.00 – 10.00 Agnieszka Adamaszek tel. 33 488 89 26 / a.adamaszek@euroregion-beskidy.pl Iwona Duława tel. 33…

Czytaj więcej