Aktualności

III NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” we współpracy z Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 9 lutego 2018 roku ogłasza III nabór o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.    Nabór jest uruchomiony dla: – 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna…

Czytaj więcej

FORUM POSZUKIWANIA PARTNERÓW

Ze względu na transgraniczny charakter Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wszystkie mikroprojekty muszą więc być realizowane w partnerstwie, czyli we współpracy co najmniej dwóch instytucji, z których jedna pochodzi z Polski, a druga ze Słowacji. Jeśli macie Państwo pomysł na mikroprojekt wpisujący się w założenia programu,…

Czytaj więcej

Konkurs pod hasłem „Co zrobię, żeby powietrze, którym oddycham było czystsze?”

Zachęcamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież w wieku 10-15 lat zamieszkujących obszar pogranicza polsko-słowackiego. Liczymy przede wszystkim na uczestnictwo w konkursie uczniów szkół/klas, w których odbyły się lekcje wychowawcze z wykorzystaniem przekazanego przez Stowarzyszenie pakietu edukacji ekologicznej. Przedmiotem konkursu jest realizacja krótkiego filmu (od 15 do 120 sekund) …

Czytaj więcej

Folder informacyjny Euroregionu Beskidy

Szanowni Państwo   Poniżej załączamy folder informacyjny Euroregionu Beskidy wydany w ramach Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 przedstawiający ogólnie najważniejsze ZASADY POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA WSPÓŁPRACĘ TRANSGRANICZNĄ W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE BESKIDY   PL-SK folder informacyjny   Życzymy przyjemnej lektury    

Czytaj więcej

Kolejny nabór na polsko-słowackie mikroprojekty już blisko

Szanowni Państwo   Stowarzyszenie „Region Beskidy” planuje w LUTYM 2018 r. ogłosić III NABÓR wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020   Nabór będzie uruchomiony dla: 1 osi priorytetowej programu – „Ochrona i rozwój dziedzictwa…

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjne w województwie śląskim.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy w województwie śląskim w dniu 19 stycznia 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej.   Spotkanie skierowane jest do potencjalnych wnioskodawców przedstawicieli instytucji z terenu województwa śląskiego, zainteresowanych nawiązaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami słowackimi w dziedzinie edukacji i…

Czytaj więcej