Aktualności

Konferencja nt. programów Interreg 2021-2027 w województwie śląskim

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji nt. programów Interreg 2021-2027 w województwie śląskim, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 30 września br. w Sali Sejmowej w Katowicach. Wydarzenie, które odbywa się corocznie w naszym regionie, stanowi doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy na temat programów Interreg dostępnych dla partnerów z województwa śląskiego…

Czytaj więcej

Nowy sposób logowania się do aplikacji MS2014+ od 09.09.2022

Szanowni Państwo, Od 09.09.2022 r. w aplikacji MS2014+ (Program INTERREG V-A Republika Czeska 2014-2020) wdrożony został nowy sposób logowania użytkownika, poprzez ikonę ADFS. Aby zalogować się do aplikacji, należy najpierw kliknąć znajdujący się na stronie główniej przycisk „Zalogować się przez ADFS”. Następnie otworzy się okno, w którym należy wpisać nazwę…

Czytaj więcej

Konferencja poświęcona Interreg Polska – Słowacja (09.09.2022 r., Bielsko-Biała)

Zapraszamy do udziału w konferencji dot. programu Interreg Polska – Słowacja, organizowanej przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu w województwie śląskim we współpracy z Regionalnym Punktem Kontaktowym w Kraju Żylińskim. Wydarzenie stanowić będzie okazję do zapoznania się z rezultatami transgranicznych projektów realizowanych dzięki współpracy polskich i słowackich partnerów, wymiany doświadczeń, a…

Czytaj więcej

Rejestracja wydarzeń na Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022.

Beneficjenci mogą zgłosić: wydarzenie stacjonarne (zgłoszenia), wydarzenie online (zgłoszenia). Rejestracja potrwa do 31 sierpnia br. W tym roku beneficjenci mogą zakładać konto i logować się do panelu na stronie dniotwarte.eu. Zachęcamy do zgłaszania wydarzeń i atrakcji, które zostaną pokazane podczas Dni Otwartych 7-9 października. Rozpoczęły się również dwa konkursy –…

Czytaj więcej

Grupa Robocza ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Grupa Robocza spotkała się: 1-2 czerwca 2022 r. w Spiskiej Nowej Wsi na Słowacji. Na spotkaniu mówiono m. in. pierwszą część przygotowywanego podręcznika programu, listę działań kwalifikowalnych oraz beneficjentów, którzy są uprawnieni do uzyskania dofinansowania ze środków programu. 3 sierpnia 2022 r. w formie online. Na posiedzeniu przyjęła zmiany w…

Czytaj więcej