Aktualności

Możliwość podpisu elektronicznego wniosków o dofinansowanie do 7 maja 2021 roku podpisem Zarządzającego

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może…

Czytaj więcej

Przedłużenie XIV naboru polsko-czeskich wniosków do 7 maja 2021 roku

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz dużym zainteresowaniem polsko-czeskimi wnioskami uprzejmie informujemy, iż trwający XIV nabór wniosków o dofinansowanie (planowany do 27 kwietnia 2021 roku) zostaje przedłużony do 7 maja br.  Posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego na którym rozpatrywane będą złożone w XIV naborze wnioski projektowe, planowane jest na koniec czerwca br. Przypominamy, iż w…

Czytaj więcej

Publikacja „W zieleni skąpana” zdobyła wyróżnienie

Polsko-słowacka publikacja – album pod tytułem „W zieleni skąpana” wydana przez Babiogórski Park Narodowy w ramach mikroprojektu „Pogranicze dla każdego” nr INT/EB/BES/1/III/A/0124 zdobyła wyróżnienie Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej w 5. Międzynarodowym Konkursie „Najlepsze Wydawnictwa o Górach” więcej informacji na stronie https://www.bgpn.pl/aktualnosci/najlepsze-wydawnictwa-o-gorach-1.html

Czytaj więcej

Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów – zakończone

W dniu 3 marca 2021 r. odbyło się  szkolenie on-line dla potencjalnych mikrobeneficjentów podczas którego omówione zostały zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020, jak również bieżące zmiany w dokumentach wdrożeniowych.  Na szkoleniu omówiono m. in. tematykę…

Czytaj więcej

Polsko-Słowacki newsletter Euroregionu Beskidy

Szanowni Państwo, Zachęcamy do lektury  newslettera  Euroregionu Beskidy wydanego w ramach nowego naboru 3 osi w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020. Zapraszamy do nas na konsultacje projektowe – nabór trwa do 19 kwietnia 2021r. 

Czytaj więcej

Czeski, wiosenny Newsletter Euroregionu Beskidy

Szanowni Państwo, Zachęcamy do lektury  wiosennego, newslettera wydanego w ramach  Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy z Programu Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020. Newsletter ERB kwiecień 2021

Czytaj więcej