Aktualności

Zmiany w dokumentach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informujemy, że na stronie programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 pojawiły się nowe wersje dokumentów programowych tj:. Aktualizacja Podręcznika dla Mikrobeneficjentów Programu. Załącznik 8.1 do Podręcznika beneficjanta – Zasady szczegółowe dotyczące udzielania zamówień w projekcie dla polskich beneficjentów. Aktualizacje wynikają z nowelizacji polskiego prawa zamówień publicznych. Podręcznik dla Beneficjentów – zmiana dotyczy składania drugiej korekty…

Czytaj więcej

Publikacja komunikatu w sprawie dokumentu strategicznego Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej informuje o publikacji komunikatu. Ministerstwo Inwestycji, Rozwoju Regionalnego i Informatyzacji Republiki Słowackiej (zwane dalej „MIRRI SR”) informuje, że na stronach internetowych https://www.mirri.gov.sk/,https://www.plsk.eu/sk i https://www.enviroportal.sk/ w ramach procesu oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą nr 24/2006 Z.z. o ocenie oddziaływania na środowisko oraz o zmianie niektórych…

Czytaj więcej

Film o projektach polsko-słowackich z obszaru transportu

Zapraszamy do obejrzenia filmu o projektach z obszaru transportu, które były lub są realizowane ze wsparciem Programu Interreg Polska-Słowacja. TRANSPORT PL (film promocyjny) – YouTube

Czytaj więcej

BESKIDY RUN – budowa sieci biegowych szlaków górskich

W okresie od 1.03-31.12 br. Stowarzyszenie „Region Beskidy” realizuje projekt pn.: „BESKIDY RUN – budowa sieci biegowych szlaków górskich”, który jest dofinansowany z budżetu państwa przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu państwa –Turystyka. Powstanie dzięki niemu spójny wizualny system identyfikacji…

Czytaj więcej

XIV nabór polsko-czeskich mikroprojektów do 27.04.2021

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) w związku z trwającym ciągłym/otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska…

Czytaj więcej

Film o projektach polsko-słowackich na Żywiecczyźnie – 1 oś priorytetowa

Zapraszamy do obejrzenia filmu zrealizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w ramach projektu parasolowego pt. „Mikrointerreg PL-SK” – 1 oś – „Ochrona i Rozwój Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Obszaru Pogranicza”. Film prezentuje efekty wybranych projektów dofinansowanych z funduszy programu poświęconych ochronie…

Czytaj więcej