Aktualności

Możliwość udziału/rozliczenia kosztów osób narodowości ukraińskiej w projektach z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy

W odniesieniu do trwającego do 31 marca 2022 roku XVI naboru wniosków z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 informuję o możliwości poniesienia kosztów udziału w działaniach projektowych osób narodowości ukraińskiej  przebywających na terenie Euroregionu Beskidy w związku z trwającym  konfliktem zbrojnym.  Informacja dotyczy projektów…

Czytaj więcej

Konkurs „Wiosna, ach, to ty!”

Konkurs „Wiosna, ach , to ty” jest jednym z działań mikroprojektu pn. ”Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest zachęcenie ludzi do obserwowania konta Marki Beskidy na Instagramie. W ramach tego działania zaplanowano…

Czytaj więcej

Posiedzenie podgrupy roboczej ds. Funduszy Małych Projektów na pograniczu polsko-słowackim programu 2021-2027

W dniu 18 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie podgrupy roboczej ds. Funduszy Małych Projektów. Podczas posiedzenia przedstawiono warunki realizacji Funduszy Małych Projektów (FMP) na pograniczu polsko-słowackim w latach 2021-2027 w szczególności w tematyce dot.: finansowania i rozliczania kosztów zarządzania projektami FMP, kontroli wydatków FMP oraz zakresu unikania konfliktu interesów.

Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu on-line organizowanym w dniu 7 marca 2022. Szkolenie jest bezpłatne, prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM i będzie dotyczyć kwestii związanych z trwającym VIII naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020: VIII nabór wniosków dla 3 osi priorytetowej…

Czytaj więcej

KOLEJNY NABÓR w ramach 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 1 marca 2022 roku ogłasza VIII nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla: 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie” cel szczegółowy „Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej” (dostępna…

Czytaj więcej

Regulamin konkursu „Moje ferie zimowe”

Konkurs „Moje ferie zimowe” jest jednym z działań mikroprojektu pn. ” Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest zachęcenie ludzi do obserwowania konta Marki Beskidy na Instagramie. W ramach tego działania zaplanowano konkurs,…

Czytaj więcej