Aktualności

Możliwość podpisu elektronicznego wniosków o dofinansowanie do 15 stycznia 2020 roku podpisem Zarządzającego FM

  Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca…

Czytaj więcej

Aktualizacja dokumentów programowych

  Informujemy, że w dniu 10.12.2019 r. Komitet Monitorujący zatwierdził zmiany w „dużym” Podręczniku Beneficjenta Programu Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020.   Wprowadzono również zmiany w Poradniku/wytycznych dla beneficjenta i beneficjenta mikroprojektów w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach programów EWT 2014-2020. Aktualna dokumentacja dostępna na stronie:  https://pl.plsk.eu/-/podrecznik-beneficjenta

Czytaj więcej

Uwaga! Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 grudnia 2019 roku biuro Stowarzyszenia „Region Beskidy” będzie nieczynne.

Czytaj więcej

VI posiedzenie Komitetu ds. Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Informujemy, że w dniu 13 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Żylińskiego Kraju Samorządowego, odbędzie się VI posiedzenie Komitetu ds. Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Głównym tematem obrad będzie zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w V oraz IV naborze w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” oraz „MikroINTERREG-edu PL-SK” realizowanego w…

Czytaj więcej

Newsletter Euroregionu Beskidy – INT VA PL-SK 2014-2020

Szanowni Państwo, Zachęcamy do lektury kolejnego Newslettera Euroregionu Beskidy  w ramach Programu Interreg V-A PL-SK 2014-2020.  

Czytaj więcej