Aktualności

Kolejny numer polsko-słowackiego newslettera Euroregionu Beskidy

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nowym numerem Newslettera Euroregionu Beskidy.   Newsletter ERB 1_2020      

Czytaj więcej

Informacja o kolejnych naborach na MIKRO PL-SK

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i na świecie, związaną z panującym zagrożeniem epidemicznym, które spowodowało szereg ograniczeń zarówno w sferze życia zawodowego jak i prywatnego, zostaliśmy zmuszeni do odłożenia na późniejszy termin planów związanych m.in. z: – ogłoszeniem VI naboru wniosków o dofinansowanie dla mikroprojektów w 1 osi…

Czytaj więcej

Komunikat dot. zasady konkurencyjności dla polskich beneficjentów

  W związku z podejmowanymi, działaniami w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 w załączeniu przekazujemy Państwu Komunikat dot. działań w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania skutkom COVID-19 ponoszonych zgodnie z zasadą kokurencyjności przez polskich beneficjentów.     Informacja dotyczy  zamówień, realizowanych w projektach przez polskich beneficjentów, które są niezbędne do przeciwdziałania skutkom…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Szanowni Państwo, Jesteśmy świadomi, że obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację mikroprojektów poprzez m. in. przesunięcia działań, bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w mikroprojektach. W związku z tym w dniu 2.04.2020 r. Komitet Monitorujący zatwierdził Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej…

Czytaj więcej

Informacja dla mikrobeneficjentów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego potencjalnym negatywnym wpływem na realizację mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 informujemy, że Instytucja Zarządzająca oraz Euroregion BESKIDY  będą indywidualnie rozpatrywać wszystkie przypadki, w których ww. okoliczności wpłynęły na realizację działań mikroprojektowych i wartość osiąganych wskaźników. W zależności od problemu będziemy szukać optymalnych rozwiązań,…

Czytaj więcej

Euroregion Beskidy na 52. Narciarskim Rajdzie Chłopskim

Rajd Chłopski to największa impreza sportowo-kulturalna na Żywiecczyźnie. Podczas imprezy odbywają się m.in. biegi narciarskie, z których największy to Otwarty Międzynarodowy Bieg Narciarski pn. „Beskidy Bez Granic”, którego trasa przebiega zarówno po stronie Polskiej jak i Słowackiej. W ramach Rajdu odbywają się również liczne występy zespołów folklorystycznych z Polski i…

Czytaj więcej