Aktualności

NABORY WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie „Region Beskidy” we współpracy ze Samorządowym Krajem Żylińskim z dniem 4 czerwca 2019 roku ogłasza nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020: V Nabór jest uruchomiony dla: – 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” (dostępna w…

Czytaj więcej

Informacja dotycząca podwójnego finansowania w kontekście odpisów amortyzacyjnych

      W związku z rekomendacjami audytu systemu zarządzania i kontroli w programach Interreg V-A, przeprowadzonym przez Instytucje Audytową w 2017 r. przypominamy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego nr 1303/2013 zakupienie środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych z udziałem środków unijnych, a następnie zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od…

Czytaj więcej

Dodatkowa infolinia dla I osi priorytetowej Programu INTERREG V-A PL-SK

Wychodząc na przeciwko Państwa oczekiwaniom Stowarzyszenie uruchomiło dla I osi priorytetowej Programu INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 nowy numer telefonu, pod którym można konsultować wszelkie sprawy dotyczące mikroprojektów i funkcjonowania Programu. Nasz nowy numer +48 503 109 544 jest dostępny do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Czytaj więcej

„Razem wędrujemy już 500 lat”

W dniu 8-go czerwca br. w Cieszynie odbędzie Dzień Otwarty projektu: „Razem wędrujemy już 500 lat”, organizowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska – Słowacja w woj. śląskim wspólnie z parafią Ewangelicko-Augsburską w Cieszynie. W imieniu organizatorów zachęcamy wszystkich zainteresowanych do czynnego udziału w spotkaniu. Szczegóły imprezy znajdują się…

Czytaj więcej

Prośba o składanie ofert na wykonanie zdjęć i filmów

Stowarzyszenie „Region Beskidy” rozpoczyna realizację mikroprojektu pn. „Promujemy 2X więcej”, w ramach którego zaplanowano zakup zdjęć i krótkich filmów promocyjnych, które wykorzystywane będą na potrzeby kampanii promocyjnej Beskidów w mediach społecznościowych, drukowanych publikacjach, folderach, broszurach itp. Zlecenie składa się z 2 części: Zdjęcia: – dostarczenie min. 200 zdjęć, – zdjęcia…

Czytaj więcej

Spotkanie promocyjno-informacyjne np. Programu Interreg Polska-Słowacja, Żywiec 26.04.2019 r.

26 kwietnia br. odbyło się spotkanie promocyjno-informacyjne nt. Programu Interreg Polska – Słowacja w Żywcu organizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska – Słowacja w województwie śląskim. Spotkanie dotyczyło  bieżącej realizacji Programu jak i przyszłości polsko-słowackiej współpracy transgranicznej. Więcej informacji ze spotaknia na stronie:   http://www.ewt.slaskie.pl/czytaj/spotkanie_promocyjno_informacyjne_interreg_polska_slowacja_zywiec_26_04_2019_r__materialy_do_pobrania  

Czytaj więcej