Aktualności

Regulamin konkursu pn. „Ja, Beskidy i jesień”.

Jednym z działań mikroprojektu pn. ” Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest zachęcenie ludzi do obserwowania konta Marki Beskidy na Instagramie. W ramach tego działania zaplanowano konkurs, który ma nakłonić do obserwowania…

Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu stacjonarnym organizowanym w dniu 18 października 2021. w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Widok 18/1-3. Szkolenie skierowane jest do Samorządów Terytorialnych, które widzą potrzebę wsparcia rozwoju dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego pogranicza polsko-słowackiego. Szkolenie jest bezpłatne i będzie dotyczyć kwestii związanych z trwającym IX naborem mikroprojektów…

Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu on-line organizowanym w dniu 8 października 2021. Szkolenie jest bezpłatne, prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM i będzie dotyczyć kwestii związanych z trwającym IX naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020: IX nabór wniosków dla 1 osi priorytetowej…

Czytaj więcej

KOLEJNY NABÓR w ramach 1 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 28 września 2021 roku ogłasza IX nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla: 1 osi priorytetowej programu „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza” cel szczegółowy „Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego…

Czytaj więcej

IX posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

IX posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, odbędzie się w dniu 15.10. 2021 r. o godzinie 10:00. W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią Covid-19 w Polsce i na Słowacji spotkanie zostanie przeprowadzone w trybie on-line za pośrednictwem platformy Zoom.Głównym tematem posiedzenia będzie zatwierdzenie Wniosków o…

Czytaj więcej