Aktualności

V POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020.

W dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w  Bielsku-Białej odbyło się PIĄTE POSIEDZENIE KOMITETU DS. MIKROPROJEKTÓW PROGRAMU INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020. Głównym tematem posiedzenia było zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych podczas IV naboru w ramach projektu parasolowego  pt. „MikroINTERREG PL-SK”.   Podczas spotkania omówiono stan wdrażania projektów…

Czytaj więcej

Możliwość podpisu elektronicznego wniosków o dofinansowanie do 2 kwietnia 2019 roku podpisem Zarządzającego FM

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może…

Czytaj więcej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich – zgłoś swój udział.

Zapraszamy do udziału w VI edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2019 r. pod hasłem „Polska Różnorodna”, Dni Otwarte to popularna akcja o dużym zasięgu skupiająca przedsiębiorczych i dynamicznych beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy raz w roku udostępniają społeczeństwu efekty swoich przedsięwzięć. Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich,…

Czytaj więcej

„Wspólne Dziedzictwo” na targach turystycznych w Łodzi

XXV jubileuszowe targi Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” są jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku turystycznym w Polsce. Na targach nie zabrało stoiska naszego projektu flagowego pn. „Wspólne Dziedzictwo”. Atrakcje z polsko-czeskiego pogranicza prezentowała odwiedzającym Pani Monika Pasierbek – koordynator projektu.  

Czytaj więcej

V posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

  Informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2019 r. w Bielsku – Białej odbędzie się V posiedzenie Komitetu ds. mikroprojektów Programu INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.   Głównym tematem obrad będzie zatwierdzenie Wniosków o dofinansowanie mikroprojektów złożonych w IV naborze w ramach PP „MikroINTERREG PL-SK” realizowanego w partnerstwie Euroregion Beskidy-Żyliński Kraj Samorządowy.

Czytaj więcej

Zamówienia udzielane w ramach mikroprojektów

Przypominamy, iż zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w załączniku do Podręcznika Beneficjenta tj. Załącznik nr 8.1 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg Polska-Słowacja Polscy mikrobeneficjenci realizujący projekty w ramach Funduszu Małych Projektów zobowiązani są do publikacji ogłoszeń w bazie konkurencyjności. Dodatkowo zwrcaamy uwagę, iż: „W przypadku zamówień realizowanych przez beneficjentów, którzy nie są…

Czytaj więcej