Aktualności

XI nabór wniosków w ramach Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020

W związku z trwającym XI naborem w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) informuje, że termin naboru nie ulega zmianie. Projekty można składać do 2 kwietnia 2020 roku.   Jednakże w związku z aktualnym…

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA MIKROBENEFICJENTÓW

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego potencjalnym negatywnym wpływem na realizację mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 informujemy, że Stowarzyszenie „Region Beskidy” wychodząc naprzeciw mikrobeneficjentom będzie indywidualnie rozpatrywać wszystkie przypadki, w których ww. okoliczności wpłynęły na realizację działań projektowych i wartość osiąganych wskaźników. W zależności od problemu będziemy razem…

Czytaj więcej

Za nami trzy posiedzenia Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

19 marca 2019 r. Komitet Monitorujący programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zdecydował o powołaniu Grupy Roboczej w celu przygotowania projektu programu na nową perspektywę finansową 2021-2027. Komitet Monitorujący upoważnił Grupę Roboczą do podejmowania decyzji w zakresie dotyczącym opracowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Ostateczną wersję programu, która będzie…

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, kierując się decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego oraz biorąc pod uwagę rekomendacje Państwowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego związane ze minimalizowaniem ewentualnego zagrożenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, podjęliśmy decyzję o zamknięciu biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” na czas przewidywanej kwarantanny tj. od dnia 17 do dnia 27 marca bieżącego roku….

Czytaj więcej

„Wspólne Dziedzictwo” na targach turystycznych we Wrocławiu

Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego odbyły się we Wrocławiu w terminie 28.02.2020-01.03.2020. W ostatni weekend Stadion Wrocław tętnił życiem, ciekawymi osobistościami i pozytywną energią. Od 28 lutego do 1 marca trwały tam Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego. Ta coroczna impreza odbyła się już po raz dwunasty, w tym…

Czytaj więcej

Nowe dokumenty dotyczące mikroprojektów

Informujemy, że decyzją Komitetu ds. Mikroprojektów Programu Interreg Polska-Słowacja 2014-2020 została zatwierdzona nowa wersja: 1. Podręcznika mikrobeneficjenta, 2. „Instrukcji wypełnienia Wniosku o dofinansowanie mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020”, 3. „Regulaminie Komitetu ds. mikroprojektów Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020” – Załącznik nr 2 Procedura…

Czytaj więcej