Aktualności

Projekt Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja na lata 2021-2027 został złożony w dniu 25.03.2022 do Komisji Europejskiej.

Wcześniej, 10 marca 2022 r. Komitet do Spraw Europejskich Rady Ministrów zgodził się na przystąpienie Polski do Programu, a 23.03.2022 program zatwierdził rząd Słowacji.    Projekt Programu – do pobrania

Czytaj więcej

Szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do udziału w szkoleniu on-line organizowanym w dniu 20 kwietnia 2022. Szkolenie jest bezpłatne, prowadzone za pośrednictwem platformy ZOOM i będzie dotyczyć kwestii związanych z trwającym X i IX naborem mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020: IX nabór wniosków dla 3…

Czytaj więcej

Kolejny nabór na polsko-słowackie mikroprojekty

1 i 3 oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Stowarzyszenie „Region Beskidy” z dniem 13 kwietnia 2022 roku ogłasza IX i X nabór mikroprojektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Nabór jest uruchomiony dla: 3 osi priorytetowej programu „Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia…

Czytaj więcej

Nabór polsko-czeskich wniosków do 31.03.2022 r. – możliwość podpisu wniosku podpisem elektronicznym Zarządzającego Funduszem

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym.W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić…

Czytaj więcej

Możliwość udziału/rozliczenia kosztów osób narodowości ukraińskiej w projektach z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy

W odniesieniu do trwającego do 31 marca 2022 roku XVI naboru wniosków z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy z Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 informuję o możliwości poniesienia kosztów udziału w działaniach projektowych osób narodowości ukraińskiej  przebywających na terenie Euroregionu Beskidy w związku z trwającym  konfliktem zbrojnym.  Informacja dotyczy projektów…

Czytaj więcej

Konkurs „Wiosna, ach, to ty!”

Konkurs „Wiosna, ach , to ty” jest jednym z działań mikroprojektu pn. ”Transgraniczna marka turystyczna Beskidy” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska jest zachęcenie ludzi do obserwowania konta Marki Beskidy na Instagramie. W ramach tego działania zaplanowano…

Czytaj więcej