Aktualności

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020 W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Szanowni Państwo, Jesteśmy świadomi, że obecna sytuacja związana z pandemią może mieć istotny wpływ na realizację mikroprojektów poprzez m. in. przesunięcia działań, bądź przeprowadzenia innych nieodzownych zmian w mikroprojektach. W związku z tym w dniu 2.04.2020 r. Komitet Monitorujący zatwierdził Komunikat dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Współpracy Transgranicznej…

Czytaj więcej

Informacja dla mikrobeneficjentów w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego potencjalnym negatywnym wpływem na realizację mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 informujemy, że Instytucja Zarządzająca oraz Euroregion BESKIDY  będą indywidualnie rozpatrywać wszystkie przypadki, w których ww. okoliczności wpłynęły na realizację działań mikroprojektowych i wartość osiąganych wskaźników. W zależności od problemu będziemy szukać optymalnych rozwiązań,…

Czytaj więcej

Euroregion Beskidy na 52. Narciarskim Rajdzie Chłopskim

Rajd Chłopski to największa impreza sportowo-kulturalna na Żywiecczyźnie. Podczas imprezy odbywają się m.in. biegi narciarskie, z których największy to Otwarty Międzynarodowy Bieg Narciarski pn. „Beskidy Bez Granic”, którego trasa przebiega zarówno po stronie Polskiej jak i Słowackiej. W ramach Rajdu odbywają się również liczne występy zespołów folklorystycznych z Polski i…

Czytaj więcej

XI nabór wniosków w ramach Programu INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA-POLSKA 2014-2020

W związku z trwającym XI naborem w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020, Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) informuje, że termin naboru nie ulega zmianie. Projekty można składać do 2 kwietnia 2020 roku.   Jednakże w związku z aktualnym…

Czytaj więcej

INFORMACJA DLA MIKROBENEFICJENTÓW

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym oraz jego potencjalnym negatywnym wpływem na realizację mikroprojektów w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 informujemy, że Stowarzyszenie „Region Beskidy” wychodząc naprzeciw mikrobeneficjentom będzie indywidualnie rozpatrywać wszystkie przypadki, w których ww. okoliczności wpłynęły na realizację działań projektowych i wartość osiąganych wskaźników. W zależności od problemu będziemy razem…

Czytaj więcej

Za nami trzy posiedzenia Grupy Roboczej ds. przygotowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027

19 marca 2019 r. Komitet Monitorujący programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 zdecydował o powołaniu Grupy Roboczej w celu przygotowania projektu programu na nową perspektywę finansową 2021-2027. Komitet Monitorujący upoważnił Grupę Roboczą do podejmowania decyzji w zakresie dotyczącym opracowania projektu programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Ostateczną wersję programu, która będzie…

Czytaj więcej