RELACJE ZE SZKOLEŃ DLA WNIOSKODAWCÓW

Za nami szkolenia skierowane do potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 planujących złożyć mikroprojekt w związku z trwającym III naborem mikroprojektów w ramach:
I osi priorytetowej – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza,

III osi priorytetowej – Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie.

 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w szkoleniu

 

Życzymy udanych pomysłów projektowych, trwałych transgranicznych partnerstw oraz sukcesów podczas składania wniosków aplikacyjnych.

 

[jed_divider type=”custom” title=”” icon=”fa fa-pagelines”] Poniżej znajdziecie Państwo materiały ze szkoleń [/jed_divider]

OGÓLNIE O MIKROPORJEKTACH 

NIOSEK O DOFINANSOWANIE, KWALIFIKOWALNOŚĆ 

WSKAŹNIKI W MIKROPROJEKTACH

INFORMACJA I PROMOCJA  

OCENA I WYBÓR MIKROPROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA 

ZASADY HORYZONTALNE W MIKROPROJEKTACH

Skip to content