Szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców mikroprojektów – zakończone

W dniach 10 i 13 lipca 2020 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” odbyło się  szkolenie on-line podczas którego omówione zostały zasady ubiegania się o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz bieżące zmiany w dokumentach wdrożeniowych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

 

 

Szkolenia w różnych terminach skierowane były do dwóch grup wnioskodawców – ze szczegółową teorią z warsztatem pracy z generatorem oraz ogólne zasady realizacji mikroprojektów ze środków Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020 wraz ze wskazaniem zmian w dokumentach.

 Na szkoleniu omówiono m. in. tematykę dotyczącą:

  1. Realizacji mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  INTERREG V-A PL-SK 2014 – 2020 (obszar wsparcia, działania kwalifikowalne).
  2. Kwalifikowalności wydatków w programie INTERREG V-A PL-SK 2014-2020 – co warto wiedzieć przygotowując się do udziału w transgranicznym mikroprojekcie? (kwalifikowalość wydatków, budżet zadaniowy, generator – warsztat).
  3. Procesu oceny wniosków.
  4. Wskaźników w mikroprojektach.
  5. Informacji i promocji w mikroprojektach.
  6. Dostępności – Zasad horyzontalnych.
  7. Zamówień w mikroprojektach.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w szkoleniu. Życzymy powodzenia w realizacji mikroprojektów.

 

W razie pytań, wątpliwości chętnie pomożemy na konsultacjach projektów wniosków. Zapraszamy do kontaktu z  pracownikami biura.

 

[jed_panel border_color=”#81d742″]

 

[/jed_panel]

 

Skip to content