Nabór polsko-czeskich wniosków do 31.03.2022 r. – możliwość podpisu wniosku podpisem elektronicznym Zarządzającego Funduszem

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image.png

Wniosek o dofinansowanie Mikroprojektu musi być podpisany kwalifikowanym (certyfikowanym) podpisem elektronicznym.
W przypadku, gdy Partner Wiodący/ Wnioskodawca nie dysponuje takim podpisem lub podpis z przyczyn technicznych nie jest akceptowany w systemie MS2014 + (można to sprawdzić wcześniej np. podpisując jeden z załączników wgranych do wniosku), Partner Wiodący / Wnioskodawca może upoważnić Zarządzającego FM (Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej) do podpisania wniosku o dofinansowanie.

Wzór pełnomocnictwa do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowalnego podpisu elektronicznego przez Zarządzającego FM stanowi załącznik nr M.19 do Wniosku o dofinansowanie.

W przypadku mikroprojektów planowanych do złożenia w terminie do
31 marca 2022 roku w Upoważnieniu należy wskazać Dyrektora Biura Stowarzyszenia „Region Beskidy” – Pana Marcina Filipa.

Wnioskodawcy, którzy planują złożyć wnioski do 31.03.2022 r. i chcą skorzystać z możliwości podpisania wniosku przez Zarządzającego FM muszą złożyć upoważnienie (fax-em, skan na e-mail lub osobiście) do biura Zarządzającego FM w Bielsku-Białej, przy ulicy Widok 18/1-3 do godz.14:00 dnia 31.03.2022 r.

Dalszy sposób postępowania:

pracownik Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Stowarzyszenia „Region Beskidy”) – niezwłocznie po otrzymaniu upoważnienia przekaże e-mailem osobie do kontaktu wskazanej w Upoważnieniu login pracownika Zarządzającego FM, który podpisze wniosek w imieniu Wnioskodawcy,

•    po otrzymaniu loginu pracownika Zarządzającego FM, Wnioskodawca musi dodać nowego użytkownika w zakładce wniosku „Dostęp do projektu”:

w rubryce „nazwa użytkownika” należy wpisać otrzymany login pracownika Zarządzającego FM, odznaczyć opcję „sygnatariusz” i kliknąć klawisz „zapisz”,

•    następnie Wnioskodawca musi sfinalizować wniosek – w przypadku najbliższego naboru finalizacja musi nastąpić w terminie do godziny 14:00 dnia 31.03.2022 r.,

•    wskazany przedstawiciel Zarządzającego FM podpisze wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym w imieniu Wnioskodawcy.

Załącznik-M.19-Pełnomocnictwo-do-podpisywania-wniosku-podpisem-elektronicznym-dla-mikroprojektów-składanych-do-31.03.2022

Skip to content