Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów – podsumowanie

W dniu 19 lipca br. w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”odbyło szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie  (I i III oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020).

[jed_divider type=”custom” title=”” icon=”fa fa-pagelines”] Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w szkoleniu. [/jed_divider]

 

Poniżej znajdziecie Państwo prezentacje przedstawione podczas szkolenia oraz instrukcję wypełnienia raportu z realizacji mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – Generator Wniosków i Rozliczeń wraz z załącznikami do raportu.

Instrukcja do raportu 

zał. nr 1 do raportu

zał. nr 2 do raportu

zał. nr 3 do raportu

Działania promocyjne i informacyjne, dostępność w mikroprojektach  19.07.2017

SPRAWOZDAWCZOŚĆ KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW – 19.07.2017 

Skip to content