Szkolenia z realizacji i rozliczania mikroprojektów – już za nami

27 i 30 października 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” odbyły się szkolenia z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Mikrobeneficjentom, których wnioski o dofinansowanie zostały zatwierdzone podczas II naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów (I i III oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020) przedstawiono m. in. informacje dotyczące:

  • sprawozdawczości i kwalifikowalności wydatków,
  • działań promocyjnych i informacyjnych,
  • kontroli i zmian w realizacji mikroprojektów,
  • generatora wniosków i rozliczeń.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w szkoleniu.

[jed_well size=”medium”] Poniżej znajdziecie Państwo materiały ze szkolenia [/jed_well]

SPRAWOZDAWCZOŚĆ, KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW

Informacja i promocja

Na co zwrócić uwagę przygotowując Raport – najczęstsze błędy w raportowaniu

Instrukcja do raportu v.1 (1)

zał. nr 1 do raportu

zał. nr 2 do raportu

zał. nr 3 do raportu

Skip to content