Zatwierdzenie polsko-czeskich mikroprojektów na XVI posiedzeniu EKS Euroregionu Beskidy w dniu 3 czerwca 2022 roku

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 3 czerwca 2022 roku
w miejscowości Frýdlant nad Ostravicí odbyło się szesnaste posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego Euroregionu Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 na którym zostały zatwierdzone kolejne polsko-czeskie mikroprojekty.

 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z osi priorytetowej 2 – Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia oraz w ramach osi priorytetowej 4 – Współpraca instytucji i społeczności dofinansowanych zostało 14  mikroprojektów 
(w tym 8 polskich i 6 czeskich) na łączną kwotę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 177 070,25 EUR.

 

Listy zatwierdzonych mikroprojektów:

Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania na XVI posiedzeniu EKS w dniu 3.06.2022 r.

Lista mikroprojektów zatwierdzonych z warunkami do dofinansowania na XVI posiedzeniu EKS w dniu 3.06.2022 r.

Skip to content