Samorządowy Kraj Żyliński organizuje szkolenie on-line dla wnioskodawców małych projektów w ramach Programu Interreg Polska − Słowacja 2021-2027

Żyliński Samosprawny Kraj w dniu 15 listopada br. organizuje szkolenie on-line dla potencjalnych wnioskodawców małych projektów ze Słowacji i  Polski.

Aby wziąć udział prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy: jan.stehlik@zilinskazupa.sk  do dnia 9 listopada 2023 r., do godz. 14:00

Formularz zgłoszeniowy:  formularz-zgloszeniowy-szkolenie.doc

Link do ogłoszenia o szkoleniu: https://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/programove-obdobie-2021-2027/fond-malych-projektov/-fundusz-malych-projektow-interreg-pl-sk/pl/aktualnosci.html

Samorządowy Kraj Żyliński jest podmiotem uprawnionym do zarządzania funduszem FMP na pograniczu polsko-słowackim, w ramach:

PRIORYTETU 4 – WSPÓŁPRACA INSTYTUCJI I MIESZKAŃCÓW POGRANICZA

cel szczegółowy 2 – budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja 2021-2027 oraz z budżetu państwa.

Skip to content