Aktualności

KONFERENCJA INTERREG V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020

Serdecznie zapraszamy na Konferencję organizowaną w ramach Programu Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w Hotelu Dębowiec przy Al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej.   W związku z tym, że każdy projekt oparty o tzw….

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja

Do 21 listopada 2017 r. trwa nabór na stanowisko kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja (WST) z siedzibą w Krakowie. Głównym  celem  Programu  jest  realizacja  trzech  istotnych  wyzwań obszaru pogranicza polsko-słowackiego: ochrona, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru,  tj.  dziedzictwa  naturalnego  i  kulturowego; usprawnienie infrastruktury transportowej; rozwój  edukacji, …

Czytaj więcej

Szkolenia z realizacji i rozliczania mikroprojektów – już za nami

27 i 30 października 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” odbyły się szkolenia z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Mikrobeneficjentom, których wnioski o dofinansowanie zostały zatwierdzone podczas II naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów (I i III oś priorytetowa…

Czytaj więcej

do 19 grudnia 2017 roku – V nabór wniosków polsko-czeskich

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) w związku z trwającym ciągłym/otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska…

Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Serdecznie zapraszamy Beneficjentów, których wnioski o dofinansowanie zostały zatwierdzone podczas II naboru wniosków o dofinansowanie mikroprojektów (I i III oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020) na szkolenie dotyczące „Realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –…

Czytaj więcej

„RAZEM” z rewizytą – polsko-czeskie spotkanie osób niepełnosprawnych

W dniu 5 października br. grupa osób niepełnosprawnych z Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Razem” złożyła rewizytę w Ośrodku Integracji Społecznej w czeskiej Gminie Komorní Lhotka. Spotkanie to było następstwem odwiedzin grupy czeskiej 19 czerwca br. w Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym w Bestwinie, a zarazem kolejnym działaniem w…

Czytaj więcej