Aktualności

I posiedzenie EKS

      W dniu 27 września 2016 roku, w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się I posiedzenie polsko-czeskiego Euroregionalnego Komitetu Sterującego, na którym zatwierdzono pierwsze wnioski projektowe w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy. EKS jest wspólnym czesko-polskim organem ustanowionym w celu oceny i wyboru mikroprojektów przewidzianych do realizacji…

Czytaj więcej

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi załączników, które należy dostarczyć do biura Euroregionu Beskidy wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania mikroprojektu w ramach programu Interreg V-A 2014-2020 informujemy, iż w przypadku mikroprojektów indywidualnych jedynie wnioskodawca przedkłada wraz z wnioskiem wszystkie obowiązujące załączniki. W przypadku mikroprojektów wspólnych do wniosku o…

Czytaj więcej