MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW

MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW

eea1-tmp

W związku z zakończeniem cyklu szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców, które odbyły się w dniach 22 lutego, 1 i 7 marca  br. poniżej zamieszczamy omówione prezentacje:

Realizacja mikroprojektów w ramach Programu INTERREG VA PL-SK 2014 – 2020

Wskaźniki w mikroprojektach, zamówienia publiczne, pomoc publiczna

Kwalifikowalność, budżet INT VA PL-SK 2014-2020

Informacja i promocja

Ocena i wybór mikroprojektów do dofinansowania

 

Zapraszamy do składania wniosków.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniach.

 

Skip to content