Aktualności

Konkurs na opracowanie materiałów edukacyjnych w ramach mikroprojektu pn. „Powietrze nie zna granic”

Stowarzyszenie „Region Beskidy” ogłasza konkurs ofert na realizację zadania nr 2: Działania edukacyjno – promocyjnego o szerokim zasięgu społecznym, mikroprojektu pt. : „Powietrze nie zna granic” realizowanego z Programu Interreg V-A Polska –Słowacja na lata 2014-2020. Zakres zadania: Opracowanie materiałów edukacyjnych tj. konspektu zajęć lekcji wychowawczej, prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego…

Czytaj więcej

XV Międzynarodowy Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Przewodniczącego Euroregionu Beskidy

Już po raz osiemnasty, w dniach od 14 do 16 lipca 2017 roku w Ustce, odbyła się impreza promocyjna  „Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce”. Wieczorem 14 lipca w Usteckim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy prac Mateusza Taranowskiego Członka Związku Polskich Artystów Plastyków oddziału w Bielsku-Białej oraz Beskidzkiego Twórcy Ludowego…

Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów – podsumowanie

W dniu 19 lipca br. w Stowarzyszeniu „Region Beskidy”odbyło szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie  (I i III oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020).   Poniżej znajdziecie Państwo prezentacje przedstawione podczas szkolenia oraz instrukcję wypełnienia raportu…

Czytaj więcej

Jak stworzyć szczegółowy budżet projektu…

Uprzejmie informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny dla Programu Interreg V-A CZ-PL z Ołomuńca umieścił na youtubie film instruktażowy obrazujący konstruowanie szczegółowego budżetu projektu Przekraczamy granice Interreg V-A CZ/PL. FILM INSTRUKTAŻOWY – wersja PL FILM INSTRUKTAŻOWY – wersja CZ Zachęcamy do obejrzenia!

Czytaj więcej

Rekrutacja na stanowisko kierownika Wspólnego Sekretariatu Tachnicznego Programu Polska-Słowacja

Do 6 sierpnia 2017 r. trwa nabór na stanowisko kierownika Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja (WST) z siedzibą w Krakowie. Głównym  celem  Programu  jest  realizacja  trzech  istotnych  wyzwań obszaru pogranicza polsko-słowackiego:  ochrona, wzmocnienie i rozwój głównego potencjału obszaru,  tj.  dziedzictwa  naturalnego  i  kulturowego; usprawnienie infrastruktury transportowej; rozwój  edukacji, …

Czytaj więcej

Szkolenie z zakresu realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020

Serdecznie zapraszamy  Beneficjentów, których wnioski o dofinasowanie zostały zatwierdzone podczas I naboru wniosków o dofinasowanie mikroprojektów (I i III oś priorytetowa Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -Słowacja 2014-2020) na szkolenie dotyczące „Realizacji i rozliczania mikroprojektów w ramach 1 i 3 osi priorytetowej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska –…

Czytaj więcej