Aktualności

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 organizowanym przez Regionalny Punkt Kontaktowy działający w strukturach Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Wydarzenie,  odbędzie się 11 września br. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu (ul. Krasińskiego 13). Do udziału w spotkaniu…

Czytaj więcej

Kurier Transgraniczny

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Kurierem  Transgranicznym wydanym przez Wspólny Sekretariat Techniczny, a w nim: Kalendarz wydarzeń w II połowie 2017 roku Relacja z Forum Partnerskiego „Zyskaj milion… pomysłówi przyjaciół” Nabór wniosków dla II osi Programu Relacja ze szkoleń dla wnioskodawców i beneficjentów Komitet Monitorujący zatwierdził kolejne projekty…

Czytaj więcej

ROZSTRZYGNIECIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe na realizację zadania nr 2: Działania edukacyjno – promocyjnego o szerokim zasięgu społecznym, mikroprojektu pt. : „Powietrze nie zna granic” realizowanego z Programu Interreg V-A Polska –Słowacja na lata 2014-2020. Zakres zadania obejmował: Opracowanie materiałów edukacyjnych tj. konspektu zajęć lekcji wychowawczej, prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego w dwóch wersjach językowych…

Czytaj więcej

IV krótki nabór wniosków w ramach Funduszu Mikroprojektów RCz-PL

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku-Białej w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Projektu FM) we współpracy z Region Beskydy we Frýdku-Místku w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) w związku z trwającym ciągłym/otwartym naborem wniosków o dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskydy/Beskidy w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska…

Czytaj więcej

III posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego RCz-PL

  W dniu 27 lipca br. w siedzibie Stowarzyszenia „Region Beskidy” w Bielsku-Białej odbyło się III posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020, który oceniał mikroprojekty złożone w ramach III naboru do Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy.   W obradach posiedzenia EKS uczestniczyli członkowie polskiej i…

Czytaj więcej

Zaproszenie na kurs języka słowackiego

Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością rozpoczyna projekt kursów języka słowackiego i języka polskiego dla pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Kurs języka słowackiego Projekt: „Mówimy po słowacku! Hovoríme polsky” , nr INT/EB/BES/3/I/B/0023   Organizacja kursu: Bezpłatny kurs języka słowackiego dla początkujących będzie się odbywać w okresie od września…

Czytaj więcej